TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 21/HD-BTCTW
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Bình
Tài liệu đính kèm HD_21_ngay_181019.pdf