TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Số ký hiệu văn bản 167-HD/HNDTW
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Thảo Xuân Sùng
Tài liệu đính kèm HD_167_ngay_23032020_cua_Hoi_Nong_dan_VN_ve_thuc_hien_sap_xep_Hoi_o_don_vi_hanh_chinh_cap_huyen_0001_20200331113506873870.pdf