TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 29/8/2015 của thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 03/HD-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực 13/05/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 29/8/2015 của thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Tuyển
Tài liệu đính kèm 03hd_031352020-ldtbxh_theo_qd_so_140452020_cua_ubnd_tinh.pdf