TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 1091/HD - SNN
Ngày ban hành 14/05/2020
Ngày hiệu lực 14/05/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Tiến
Tài liệu đính kèm 1091Huong_dan_xet_cong_nhan_LNTT_NTT_2020_(ngay_13-5)_20200514073335637630_signed20200514024428.pdf
Mau_bieu_1091-_De_nghi_xet_cong_nhan_NTT_LN_LNTT_2020_(ngay_13-5)_20200514073335166171.doc