TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn tạm thời quy trình đón người nước ngoài là các chuyên gia, người lao động có tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh để làm việc tại tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 785/HD - BCĐ
Ngày ban hành 03/06/2020
Ngày hiệu lực 03/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tạm thời quy trình đón người nước ngoài là các chuyên gia, người lao động có tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh để làm việc tại tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Thu
Tài liệu đính kèm 785HD_so_785-HD_-_BCD_ve_viec_HD_tam_thoi_quy_trinh_don_nguoi_nuoc_ngoai_la_cac_chuyen_gia,_nguoi_LD_co_.pdf