TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - TB và XH quản lý theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - TB và XH; chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần theo Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao
Số ký hiệu văn bản 04/HD-SLĐTBXH
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 17/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - TB và XH quản lý theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - TB và XH; chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần theo Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Đức Trọng
Tài liệu đính kèm 04du_thao_ban_chinh_thuc_hd_cac_huyen_thanh_pho_cap_bhyt_cho_doi_tuong_theo_ttu_0320.pdf