TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2020
Số ký hiệu văn bản 859/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày hiệu lực 23/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thuận
Tài liệu đính kèm 859KE_HOACH_HE_2020.pdf