TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 26/6/2020 về việc tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nam Định nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020).
Số ký hiệu văn bản 05/HD-SLĐTBXH
Ngày ban hành 26/06/2020
Ngày hiệu lực 26/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 26/6/2020 về việc tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nam Định nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020).
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Đức Trọng
Tài liệu đính kèm 05hd-tang_qua_27-7_cua_tinh.pdf
ds_05mau_kèm_theo_2020.xls