TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019HD Về việc thực hiện thu học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 901/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 29/06/2020
Ngày hiệu lực 29/06/2020
Trích yếu nội dung HD Về việc thực hiện thu học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Cao Xuân Hùng
Tài liệu đính kèm 901Cong_van_gui_UBND_huyen,_TP_thu_HP_giai_doan_COVID_19_2020.pdf