TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019BC kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm Quý II năm 2020
Số ký hiệu văn bản 85/BC-BCĐ
Ngày ban hành 03/07/2020
Ngày hiệu lực 03/07/2020
Trích yếu nội dung BC kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm Quý II năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 85Bao_cao_ATTP_Q2.pdf