TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 14/BC-HĐND
Ngày ban hành 30/06/2020
Ngày hiệu lực 30/06/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Viết Hưng
Tài liệu đính kèm 14.pdf