TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo tiến độ kết quả tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định đến ngày 17/7/2020
Số ký hiệu văn bản 1741/BC-SNN
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 17/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ kết quả tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định đến ngày 17/7/2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Tiến
Tài liệu đính kèm 1741Bao_cao_ket_qua_huong_dan_ho_tro_SP_OCOP_lan_2_2020.pdf