TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019BC tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 158/BC-UBND
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 20/07/2020
Trích yếu nội dung BC tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 158BC_tong_ket_15_nam_Chi_thi_54.pdf
Bieu_mau_158_CT_54.pdf