TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020
Số ký hiệu văn bản 173/BC-UBND
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 173_BC_ket_qua_Chuong_trinh_NCT_20122020.pdf