TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
Số ký hiệu văn bản 913/HD-STC
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Nhã
Tài liệu đính kèm 913_HuongdanXDDT_2021_da_sua_88.pdf