TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019BC tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 177/BC-UBND
Ngày ban hành 11/08/2020
Ngày hiệu lực 11/08/2020
Trích yếu nội dung BC tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 177_BC_05_Chuong_trinh_PC_MD_20162020.pdf
Phu_luc_177_BC_TK_05_PCMD.pdf