TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 181/BC-UBND
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực 13/08/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 181_BC_KTXH_7_thang_2020.pdf