TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019BC tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 203/BC-UBND
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày hiệu lực 31/08/2020
Trích yếu nội dung BC tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 203_Bao_cao_tong_ket_TDYN_giai_doan_2015_-_2020.pdf