TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1361/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Văn Khiết
Tài liệu đính kèm 1361_Huong_dan_nhiem_vu_nam_hoc_GDTrH_2020-2021_Nam_Dinh_-_Ban_1592020_(1)_20200916055929600600_signed20200917092530.pdf
HUONG_DAN_GIANG_DAY_MON_HOC_VA_CAC_HOAT_DONG_GIAO_DUC_2020-2021_20200916055954528520 (1).rar