TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 66/BC-BATGT
Ngày ban hành 23/09/2020
Ngày hiệu lực 23/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Công
Tài liệu đính kèm 66_BC_9_thang_2020_GUI_UBATGTQG_20200923114153417410_signed20200923013540.pdf
1_Phu_luc_66_so_1_20200923114153366372.docx
2_PL_66_TNGT_20200923114153654651.doc