TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung QĐ về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2398_11BSKF_cac_huyen,_tp_thuc_hien_cs_bao_ve_phat_trien_dat_trong_lua_nam_2020.pdf
PL_2398_kinh_phi_bao_ve_dat_trong_lua_2020.pdf