TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt II năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2461/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2020
Ngày hiệu lực 06/10/2020
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt II năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 2461_QD_phe_duyet_DM_KHvaCN_dot_II_nam_2020.pdf