TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 27/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2020
Ngày hiệu lực 30/09/2020
Trích yếu nội dung QĐ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 27_Quyet_dinh_ban_hanh_Quy_che_20200921104335650650_20200921104819579570.pdf
QC_27_tuyen_dung_CC_cap_xa_(ban_kem_QD).pdf