TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 2482/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hiệu lực 08/10/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2482_Quyet_dinh_phe_duyet_QTNB_SXD.pdf
quy_2482_trinh_noi_bo_SXD.pdf