TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Số ký hiệu văn bản 236/BC-UBND
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hiệu lực 08/10/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 236_Bao_cao_KTXH_9_thang_2020.pdf