TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án: Xây dựng các hạng mục xử lý môi trường làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Giai đoạn I)
Số ký hiệu văn bản 2510/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2020
Ngày hiệu lực 13/10/2020
Trích yếu nội dung QĐ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án: Xây dựng các hạng mục xử lý môi trường làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Giai đoạn I)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2510_QD_cap_von_dau_tu_XD_co_ban_cho_du_an_XD_cac_hang_muc_xu_ly_moi_truong_lang_nghe_Binh_Yen,_xa_Nam_Thanh,_huyen_Nam_Truc_(gd1).pdf