TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019QĐ phê duyệt trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 17)
Số ký hiệu văn bản 161/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 15/10/2020
Ngày hiệu lực 15/10/2020
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 17)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 161_QD_hoan_thanh_17.pdf