TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bảy, HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 28/GM-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2020
Ngày hiệu lực 08/12/2020
Trích yếu nội dung Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bảy, HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm scan1520.pdf