TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong công tác của huyện Nam Trực năm 2020
Số ký hiệu văn bản 251/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong công tác của huyện Nam Trực năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 251__QD_khen_Nam_Truc.pdf
38_DS_251_khen_Nam_Truc.pdf