TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn công tác của tỉnh về thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao năm 2020 đối với 08 xã
Số ký hiệu văn bản 135/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn công tác của tỉnh về thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao năm 2020 đối với 08 xã
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV_LICH_THAM_DINH_8_XA_20210304113634788780_20210304025920637630_signed20210304030106.pdf