TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo lịch giám sát của TT HĐND huyện về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/TB-TTHDND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lịch giám sát của TT HĐND huyện về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm scan1824_20210319051615258250.pdf