TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc đẩy mạnh gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Số ký hiệu văn bản 178/UBND-VP
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc đẩy mạnh gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 187_scan1822_20210319105055340340.pdf