TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1851.pdf