TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và một số đối tượng sâu bệnh khác gây hại lúa xuân 2021
Số ký hiệu văn bản 292/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và một số đối tượng sâu bệnh khác gây hại lúa xuân 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 292_CV_UB_SAU_CUON_LA_NHO_LUA_2_VU_XUAN_20210427022117421420_20210427023029419410_signed20210427023243.pdf