TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương, huyện Nam Trực năm 2021 (phần ngân sách tỉnh cấp lại)
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương, huyện Nam Trực năm 2021 (phần ngân sách tỉnh cấp lại)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm scan1950.pdf