TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và trong thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Số ký hiệu văn bản 295/UBND-TNMT
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và trong thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên MT
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm scan1951.pdf