TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác GPMB Dự án mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi giai đoạn 2
Số ký hiệu văn bản 298/UBND-VP
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác GPMB Dự án mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi giai đoạn 2
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1955.pdf