TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn số 299/UBND-VP của UBND huyện ngày 30/4/2021 về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 299/UBND-VP
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 299/UBND-VP của UBND huyện ngày 30/4/2021 về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1958.pdf