TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1957.pdf