TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn số 300/UBND-VP ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 300/UBND-VP
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 300/UBND-VP ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm FILE_20210430_182228_a75610b9b2fd3dedcvcpvid-da_chuyen_doi_3042021_20210430055151385380 (1).pdf