TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác tại Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Số ký hiệu văn bản 945/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác tại Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1967.pdf