TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 08/TB-BCĐ
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1969.pdf