TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc thực hiện nghiêm việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc, chủ động đối phó với diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh
Số ký hiệu văn bản 353/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện nghiêm việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc, chủ động đối phó với diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm scan2025.pdf