TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp có yếu tố liên quan tới chuyên gia người nước ngoài
Số ký hiệu văn bản 354/UBND-PKTHT
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp có yếu tố liên quan tới chuyên gia người nước ngoài
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công Thương
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan2028.pdf