TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tập trung, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 359/UBND-PYT
Ngày ban hành 15/05/2021
Ngày hiệu lực 15/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 20210515_175648-da_gop_20210515060346956950.pdf