TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn số 357/UBND-VP ngày 14/5/2021 của UBND huyện về việc truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19
Số ký hiệu văn bản 357/UBND-VP
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 357/UBND-VP ngày 14/5/2021 của UBND huyện về việc truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm 357_scan2029_202105140519285250.pdf