TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc cung cấp (bổ sung) Danh sách lao động từ Bắc Giang về địa phương
Số ký hiệu văn bản 407/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực 26/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc cung cấp (bổ sung) Danh sách lao động từ Bắc Giang về địa phương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm scan2072.pdf