TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1
Số ký hiệu văn bản 04/CĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan2132.pdf