TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc xây dựng dự thảo các Nghị quyết, Kết luận, Báo cáo
Số ký hiệu văn bản 453/UBND-VP
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc xây dựng dự thảo các Nghị quyết, Kết luận, Báo cáo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan2141.pdf