TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 145/TB-UBND
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm thông báo.pdf
danh mục.pdf
quyết định.pdf